Türk Usul Hukukunda Delil ve Delillerin İbrazı

TÜRK USUL HUKUKUNDA DELİL VE DELİLLERİN İBRAZI Av. Zeynep Ezgi YILDIZ – Av. Doğukan ARIK Makale Kontrolü: Kıd. Av. Rabia KURUCU İSPAT VE DELİL İspat en genel anlamıyla bir iddianın doğruluğu konusunda karşı tarafı inandırma çabasıdır. Davada ispat ise tarafların iddialarını dayandırdıkları olay ve olguların (vakıaların) doğru olduğu konusunda hâkimi ikna etme faaliyetidir. İspat ve delillerle alakalı genel hükümler 6100

Yazının Devamı için >>

Sözleşmelerde Ceza Koşulu

SÖZLEŞMELERDE CEZA KOŞULU[1]   Av. Meryem Şevin ÖZCAN – Av. Ozan TÜRKÜM Makale Kontrolü: Kıd. Av. Ece SERTTAŞ KOÇKAR   BAŞLANGIÇ CEZA KOŞULU KAVRAMI Alacaklı, genellikle borçlunun edimi hiç veya gereği gibi ifa etmeme ihtimaline karşı alacağını güvence altına alma, kuvvetlendirme yolları içerisindedir[2]. Bu kapsamda, alacaklının birden fazla seçeneğinin olduğu görülmektedir. Örneğin, Türk Borçlar Kanunu’nun 112’nci maddesi kapsamında, “Borç hiç

Yazının Devamı için >>

Sermaye Şirketlerinin Kuruluşu

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN KURULUŞU   Av. Oğuz Kaan KANİK – Av. Nazlı ACAN Makale Kontrolü: Yön. Av. Selcen KÖKSAL SAYGILI   ANONİM ŞİRKETİN KURULUŞU 6102 sayılı TTK anonim şirketlerin kuruluş işlemlerine ilişkin birtakım kurallar getirmiştir. Ancak bu kurallar oldukça dağınıktır[1]. Biz çalışmamızda bu dağınıklığın yarattığı zorluğu biraz olsun hafifletmek adına kısaca aile tipi anonim şirketin nasıl kurulabileceğine ilişkin açıklamalara yer vereceğiz.

Yazının Devamı için >>

Kusursuz Sorumluluk Halleri

KUSURSUZ SORUMLULUK HALLERİ[1]   Öğr. Stj. Tuana YILMAZ – Av. Barış KOPTUR Makale Kontrolü: Kıd. Av. Onur GÜNERİ LL.M.   Kusur Kavramı Gerek cezai sorumlulukta gerekse haksız fiilden doğan borç ilişkilerinde görüldüğü üzere kusur, genellikle sorumluluğa esas teşkil eden, sorumluluk gündeme geldiği anda varlığı öncelikle sorgulanan bir davranış niteliğidir. Kusur kavramı TBK’nın 49’uncu maddesinde düzenlenmiştir. Maddeye göre; Kusurlu ve hukuka

Yazının Devamı için >>

İşçilik Alacakları ve İşe İade Davaları

İŞÇİLİK ALACAKLARI VE İŞE İADE DAVALARI Av. İlayda KARAKUM – Av. Bengü SARIOĞLU Makale Kontrolü: Yön. Av. Barış RENDA   İşçilik alacakları, 4857 Sayılı İş Kanunu ile düzenlenen ve işçinin işbu Kanun hükümleri uyarınca düzenlenen iş sözleşmesi ile üstlendiği görevlerini yerine getirmesi karşılığında  almaya hak kazandığı ücret ve tazminatların tümü olarak tanımlanan parasal haklardır. İşçilik Alacakları İş Sözleşmesinin “feshine bağlı”

Yazının Devamı için >>

Borcun veya Borç İlişkisinin Sona Ermesi

BORCUN VEYA BORÇ İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ[1] Av. Nihan ŞEFKATLİOĞLU – Kıd. Av. Onur GÜNERİ LL.M. BORÇ VE BORÇ İLİŞKİSİ KAVRAMLARI 1.Genel Olarak: Borç ve borç ilişkisi kavramları, Türk Borçlar Kanunu’nda (“TBK”) tanımlanmamıştır. Kanun koyucu bu kavramları tanımlamak yerine, bunların bilindiği varsayımından hareket etmiştir. Bununla birlikte, TBK’da borç ve borç ilişkisi kavramları ilke olarak, Roma Hukuku ile Ortak hukukta geliştirilen borç

Yazının Devamı için >>

Atipik Sözleşmeler ve Uygulanacak Hukuk

ATİPİK SÖZLEŞMELER VE UYGULANACAK HUKUK[1]  Av. Nilay ÜSTÜNDAĞ – Av. Güzin BARAZ Makale Kontrolü: Kıd. Av. Beklen AYDEMİR DOĞU   GİRİŞ Kanunda tipi belirtilen, bir diğer deyişle tarafların hakları ve borçları ile sözleşmenin konusunun asgari surette belirtildiği sözleşmelerin dışında, tarafların irade özgürlüğünden yararlanarak yarattıkları sözleşmelere atipik sözleşme denir. Bunun aksine hangi kanunda düzenlenirse düzenlensin, asgari olarak tanımı ve tarafların hak

Yazının Devamı için >>

Adi Ortaklıklar

ADİ ORTAKLIKLAR Av. Cansu Irmak BEKTAŞ LL.M. – Stj. Av. Aleyna KASIMOĞLU Makale Kontrolü: Yön. Av. Nilhan ARTAN KANBİR LL.M. Genel Olarak Adi ortaklıklar, Türk Borçlar Kanunu’nun (“TBK”) “özel borç ilişkileri” başlıklı ikinci kısım altında, 18. Bölüm kapsamında 620-645 maddeleri arasında düzenlenmiştir. İki veya daha çok kişinin emeklerini veya mallarını ortak bir amaca ulaşmak üzere birleştirmeyi ve bunları ortak amacı

Yazının Devamı için >>