EYT Kanunu Resmi Gazetede Yayımlandı, Başvurular Başladı

Kamuoyunda Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Yasası olarak bilinen, 01.03.2023 tarihinde Meclis’te kabul edilen 7438 nolu Kanun bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaştı. Emeklilik başvurusu yapılmadan önce bilinmesi gerekenler şu şekildedir; 1. EYT Yasası Kimleri Kapsamaktadır? 8 Eylül 1999 tarihinden (bu tarih dahil) önce uzun vadeli sigorta kollarına tabi sigorta girişi bulunanların emeklilik koşulları arasında yaş şartı kaldırılmış olup, yasa bu tarih

Yazının Devamı için >>

Düşük Bedelli İcra Dosyaları Kapatılıyor

25 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “7420 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 2’inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ” ile Hazine Ve Maliye Bakanlığı 2000 Türk Lirası tutarı geçmeyen alacakların tasfiyesine ilişkin idari esasları belirledi. İcra Takibi Yapılan Dosyalar Kapatılıyor 15/08/2022 tarihi itibarıyla icra takibi başlatılmış

Yazının Devamı için >>

Çevreye İlişkin Reklamlar Kılavuzu

Reklam Kurulu’nun 13.12.2022 tarihli ve 328 sayılı toplantısında ilke kararı olarak kabul edilen “Çevreye İlişkin Beyanlar İçeren Reklamlar Hakkında Kılavuz” (bundan sonra “Kılavuz” olarak anılacaktır.) Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yayınlanmıştır. Kılavuz, reklam verenler, reklam ajansları ve mecra kuruluşları tarafından gerçekleştirilen ticari reklam ve ticari uygulamalarda yer verilen çevreye ilişkin beyan ve görsellerin ilgili mevzuata uyumlu olmaları konusunda reklamcılık ile ilgili

Yazının Devamı için >>

Cayma Hakkı İçin Normalden Fazla Kullanım Durumu İncelenmelidir

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 07/11/2022 tarihli ve E: 2022/6784, K: 2022/8533 sayılı kararında; Bir alışveriş sitesi üzerinden cep telefonu alan tüketicinin, 6 günlük kullanımı sonrası cayma hakkını kullanmak istemesi incelenmiştir. İlgili kararda cep telefonunun mesafeli satış sözleşmesinin konusu olması nedeniyle tüketicinin 14 günlük cayma hakkı olduğu, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 15. maddesindeki “Cayma Hakkının İstisnaları” kapsamına girmediği ifade edilmiştir. Ancak 6502

Yazının Devamı için >>

Anonim Şirketlerde Pay Senedi Basımı ve Vergisel Avantajları

1.PAY SENEDİ BASIMI 1.1.Koşulları Pay, anonim şirketler hukukunun çatısını oluşturan, belirleyici ve teknik özellikler taşıyan temel kavramlardan biridir. Genel bir tanımla pay, esas sermayenin belirli sayıda birim değere bölünmüş olan parçasını ifade eder[1]. Pay senetleri ise, payı temsil eden ve paya tedavül olanağı kazandıran menkul kıymetler[2] olarak tanımlanmaktadır. Payın, kıymetli evrak niteliğinde senetlere bağlanması, senedin türüne göre, paya tedavül olanağı

Yazının Devamı için >>

Yeni E-Ticaret Yönetmeliği Yayınlandı

Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) 29/12/2022 tarihli ve 32058 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelikte, etkin ve adil rekabet ortamının tesis edilmesi ve elektronik ticaretin gelişiminin sağlanması için elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların faaliyet ve denetimleri ile bunlar arasındaki ticari ilişkilerin düzenlenmesine yönelik usul ve esasların

Yazının Devamı için >>

Kişisel Verilere Erişim Hakkı – AYM Kararı

20.12.2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan kararda; Anayasa Mahkemesi başvurucunun kullandığı telefon hattı ile ilgili bilgilerin verilmesine yönelik talebin reddedilmesi nedeniyle Anayasa’nın 20. Maddesindeki özel hayata saygı hakkı kapsamındaki kişisel verilerin korunmasını isteme hakkıyla bağlantılı etkili başvuru hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir. Operatör şirket, ilgili kişiye kendi adına kayıtlı hatta ait bilgileri mahkeme kararı olmadan veremeyeceğini beyan etmiştir. Başvuruya konu olayda;

Yazının Devamı için >>

AB- ABD Veri Mahremiyeti

🇪🇺 Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın 2020’de ABD istihbarat teşkilatlarının Avrupalıların verilerine erişmesiyle ilgili endişeler üzerine veri aktarım anlaşmasını ikinci kez iptal etmesinin ardından her iki taraf, Mart 2022 ‘de AB- ABD Veri Mahremiyeti Çerçevesi için bir ön anlaşma imzalamıştır. ℹ️ Anlaşmayla, AB ile ABD arasında ekonomik amaçlarla gerçekleşen veri akışının AB vatandaşlarının mahremiyeti ve sivil özgürlükleri ile dengelenmesi hedeflenmiştir. 🔏

Yazının Devamı için >>

CNIL’den FREE’ye 300.000 Avro ara cezası

📣 30 Kasım 2022’de Fransa Veri Koruma Otoritesi CNIL, bireylerin haklarına ve kullanıcı verilerinin güvenliğine saygı göstermediği için Fransız telefon operatörü FREE aleyhine 300.000 avro para cezası verdi. ⚠️ Karara konu olayda CNIL, ilgili kişilerin kişisel verilerine erişim ve kişisel verilerin silinmesine yönelik taleplerinin dikkate alınmasında karşılaştıkları zorluklarla ilgili FREE aleyhine birkaç şikayet almıştır. 🔐 Yürütülen soruşturmalarda, ilgili kişilerin kişisel

Yazının Devamı için >>

İşten Ayrılan Başka Bir İşçinin Telefonun İncelenmesi – AYM Kararı

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin 2019/25604 Başvuru Numaralı kararında farklı bir şekilde ihlal meydana gelmiştir. Bu defa fesih gerekçelerinin başvurucu işçiye ait iletişim araçları üzerinden değil, işten ayrılan başka bir işçinin kullanımına sunulan telefon üzerinden ortaya konulduğu olayda Mahkeme yine önceden verdiği ilkeler üzerinde durmuş ve ihlal kararı vermiştir. Kararın ilgili bölümü şöyledir: Başvuru konusu olayda başvurucunun çalıştığı şirketten ayrılan

Yazının Devamı için >>