Rekabet Hukuku Zemininde Pasif Satışlar

Rekabet Hukuku Zemininde Pasif Satışlar GİRİŞ Türk Rekabet Hukukunda “pasif satış”ı, alıcı malları teslim etse ya da malların reklamını makul bir ölçüde yapsa dahi, dağıtıcının aktif olarak eylemde bulunmadığı satışlar olarak tanımlamak mümkündür. Çevrimiçi kanallar ya da benzeri yöntemlerle medyada yayınlanan genel nitelikteki reklamlar ya da promosyonlar da büyük ölçüde pasif satış olarak nitelendirilmektedir[1]. PASİF SATIŞLAR Genel itibariyle, sağlayıcının, yeniden

Yazının Devamı için >>