Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Yapılan Değişikliklerin Yürürlük Tarihinin Değiştirilmesine İlişkin Bilgi Notu

04/11/2023 tarihli, 32359 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nde 23/08/2022 tarihinde yapılan bazı değişikliklerin yürürlük tarihleri değiştirilmiştir.

Buna göre, aşağıda belirtilen hususlardaki değişikliklerin 01/01/2025 tarihi itibariyle yürürlüğe gireceği öngörülmüştür:

 • Ön bilgilendirme formuna; malın satıcı tarafından öngörülen taşıyıcıyla iadesi halinde, teslim masrafını geçmemek üzere iade masraf tutarı, bu masrafın hangi tarafça karşılanacağı; öngörülenin dışında bir taşıyıcıyla iadesi halinde ise iade masrafını tüketicinin karşılayacağı hususlarının yazılması zorunlu hale getirilmiştir.
 • Cayma hakkının kullanımı halinde ödemelerin iadesi: Değişiklik öncesinde; satıcı, tüketicinin cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde tüm ödemeleri iade etmekle yükümlü idi. Değişiklik uyarınca ödeme iade yükümlülüklerinde aşağıdaki şekilde bir ayrıma gidilmiştir:
  • Satıcının ödemeleri iade yükümlülüğünün, cayma hakkına konu malın iade için ön bilgilendirmede belirtilen taşıyıcıya teslim edildiği tarihten itibaren başlayacağı öngörülmüştür. Ancak, tüketici malı iade için öngörülenin haricinde bir taşıyıcı ile iade ederse, bu yükümlülük malın satıcıya ulaştığı tarihten itibaren başlayacaktır.
  • Malın tesliminden önce cayma hakkının kullanılması durumunda, satıcı ve aracı hizmet sağlayıcı, cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür.
  • Hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde cayma hakkının kullanılması durumunda sağlayıcı ile aracı hizmet sağlayıcı, cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür.
  • Platform üzerinden kurulan ve bedelin tahsiline aracılık edilen mesafeli sözleşmelerde aracı hizmet sağlayıcı, teslim sonrası bedelin satıcıya aktarıldığı durum hariç olmak üzere burada belirtilen ödemelerin tüketiciye iade edilmesinden satıcı ile birlikte müteselsilen sorumludur.
 • İadeye ilişkin zorunlu bilgilendirmenin yapılmaması: Satıcının iade için öngördüğü taşıyıcıya ilişkin bilgi ile bu taşıyıcıyla malın iadesi halinde teslim masrafını geçmemek üzere belirlenen iade masraf tutarına ve hangi tarafça karşılanacağına, öngörülenin dışında bir taşıyıcı ile malın iadesi halinde iade masrafını tüketicinin karşılayacağına ilişkin bilgilere ön bilgilendirmede yer verilmemesi durumunda, söz konusu masrafın satıcı veya sağlayıcı tarafından karşılanma yükümlülüğü getirilmiştir. Platform üzerinden kurulan mesafeli sözleşmelerde ise bu bilgilere ön bilgilendirmede yer verilmemesi aracı hizmet sağlayıcıdan kaynaklanıyorsa, söz konusu masraf ve yükümlülükler aracı hizmet sağlayıcı tarafından karşılanacaktır.
 • İade için taşıyıcının tüketicinin bulunduğu yerde şubesinin olmaması: İade için ön bilgilendirmede belirtilen taşıyıcının, tüketicinin bulunduğu yerde şubesinin olmaması durumunda satıcıya, ilave hiçbir masraf talep etmeksizin iade edilmek istenen malın tüketiciden alınmasını sağlama yükümlülüğü getirilmiştir. Platform üzerinden kurulan mesafeli sözleşmelerde ise, belirtilen taşıyıcının tüketicinin bulunduğu yerde şubesinin olmaması aracı hizmet sağlayıcıdan kaynaklanıyorsa söz konusu masraf ve yükümlülükler aracı hizmet sağlayıcı tarafından karşılanmak zorundadır.
 • Satıcı veya sağlayıcının aracı hizmet sağlayıcıya bildirim yükümlülüğü: Platform üzerinden kurulan mesafeli sözleşmelerde, satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin cayma hakkını kullandığına ilişkin kendisine ulaşan bildirimi aracı hizmet sağlayıcıya derhal ulaştırmakla yükümlü kılınmıştır.
 • Tüketicinin malı iade yükümlülüğü: Değişiklik öncesinde, satıcı veya sağlayıcı malı kendisinin geri alacağına ilişkin bir teklifte bulunmadığı sürece, tüketicinin, cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on gün içinde malı geri göndermesi öngörülmekte idi. Değişiklik ile, bu süre on dört güne çıkartılmıştır.
 • İade masraflarını karşılama yükümlülüğü: Tüketici, ön bilgilendirmede kararlaştırılması ve satıcının öngördüğü taşıyıcı ile iadesinde tutarına yer verilmesi halinde, teslim masraflarını geçmemek üzere iade masrafını karşılamakla yükümlü olacaktır. Ancak, malın ayıplı olması durumunda tüketici iade masraflarından sorumlu tutulamaz. Tüketicinin talep etmesi halinde iade masrafı, kendisine iade edilecek mal veya hizmet bedeli ile teslimat masraflarından mahsup edilebilir.
 • Cayma hakkının istisnaları: İstisnalara aşağıdaki sözleşme türleri eklenmiştir.
  • Karayolları Trafik Kanununa göre tescili zorunlu olan taşınırlar ile kayıt veya tescil zorunluluğu bulunan insansız hava araçlarına ilişkin sözleşmeler.
  • Tüketiciye teslimi yapılmış olan cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayarlara ilişkin sözleşmeler.
  • Canlı müzayede şeklinde açık artırma yoluyla akdedilen sözleşmeler.
  • Tanıtma ve kullanma kılavuzunda satıcı veya yetkili servis tarafından kurulum veya montajının yapılacağı belirtilen mallardan kurulum ya da montajı yapılanlara ilişkin sözleşmeler.

 

Yukarıda belirtilenler haricinde Yönetmelik’te 23/08/2022 tarihinde yapılan tüm değişiklikler 01.10.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

İlginizi Çekebilir

Genel Hizmetlerimiz Formu