Dövizle Ödeme Yasağına Bazı İstisnalar Getirildi!

28 Şubat 2024 tarih ve 32474 sayılı Resmî Gazete ile Hazine ve Maliye Bakanlığından, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Tebliğ”) yayımlandı.

32 Sayılı Karara İlişkin 2008-32/34 Sayılı Tebliğ uyarınca Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri, taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırabilmekte iken, anılan Tebliğ’de 19.04.2022 tarihinde yapılan değişiklikle, ödemelerin TL cinsinden yapılması ve kabul edilmesi zorunlu hale getirilmişti. 28.02.2024 tarihinde Tebliğ’de yapılan son değişiklikle işbu sözleşmeler kapsamında ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirmeleri ve kabul edilmeleri zorunluluğuna bazı istisnalar getirilmiştir.

Bahse konu dövizle ödeme yapılabilecek istisnai haller ise şu şekildedir;

1). 19/4/2022 tarihinden önce menkul satış sözleşmelerinin ifası kapsamında dolaşıma girmiş bulunan döviz cinsinden kıymetli evraklar kapsamındaki ödeme yükümlülükleri.

2.) 19/4/2022 tarihinden önce düzenlenmiş faturalar kapsamındaki ödeme yükümlülükleri.

3). Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında döviz cinsinden gerçekleştirilen kıymetli maden ve kıymetli taş alım satım işlemleri ile bu işlemlerin takası kapsamındaki ödeme yükümlülükleri.

4). 8 Aralık 2004 tarihli ilgili tebliğler kapsamında, aracılı ihracat sözleşmesine dayanarak dış ticaret sermaye şirketleri veya sektörel dış ticaret şirketleri üzerinden gerçekleştirilecek ihracatlar ile 17 Ağustos 2022 tarihli Cumhurbaşkanı kararları kapsamındaki e-İhracat Konsorsiyumu statüsüne sahip şirketler üzerinden aracılı ihracat sözleşmesine dayanarak gerçekleştirilecek Gümrük Kanunundaki transit ve gümrük antrepo rejimleri ile geçici depolama ve serbest bölge hükümlerinin uygulandığı malların teslimine ilişkin akdedilen menkul satış sözleşmeleri kapsamındaki ödeme yükümlülükleri.

5). Serbest bölgede faaliyet gösteren firmalar ile dış ticaret işlemleri kapsamında yapılan menkul satış sözleşmesine konu malların teslimine ilişkin ödeme yükümlülükleri.

İşbu Tebliğ’in yürürlük tarihi yukarıdaki A, B ve C durumları için 21/04/2022, diğer durumlar için yayım tarihi olan 28 Şubat 2024 tarihi olarak belirlenmiştir.

Tebliğ’de sıralanan haller dışındaki ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi uygulaması sürecektir.

İlgili Resmî Gazete’ye buradan ulaşabilirsiniz.

İlginizi Çekebilir

Genel Hizmetlerimiz Formu