Kişisel Verileri Koruma Kurulu İşten Ayrılan Çalışanların Elektronik Postalarının Kapatılması Gerektiğine Karar Verdi

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun önüne gelen somut uyuşmazlıkta; şikayetçi, daha önce ortağı olduğu veri sorumlusu Şirket’ten ayrılmış ve yeni şirket kurmuştur. Ancak, veri sorumlusu şirket ortağı iken kullandığı e-posta adresinin hala aktif olduğunu ve ilgili e-posta adresine e-postaların iletilmeye devam ettiğini, veri sorumlusunun da sözkonusu adrese iletilen e-postaları okuduğunu bu durumun da kendisi için haksız rekabet yarattığı ve maddi zarara uğradığını ileri sürmüş, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında gerekli işlemlerin yapılması talep etmiştir.

Yapılan inceleme sonucunda Kurul;

  • Şikayetçinin daha önceden kullanmış olduğu ve anlık olarak pasif durumda olan e-posta adresine ileti gönderilmeye devam edildiği, e-posta verilerinin kişisel veri niteliğini haiz olduğu, bu çerçevede ilgili kişinin işten ayrılmasından sonra e-posta gönderilmesinin engellenmemesi nedeniyle e-postada iletilerin görüntülenmesine imkan sağlanmak suretiyle kişisel verilerinin işlenmeye devam edildiği, söz konusu kişisel veri işleme faaliyetinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5’inci maddesinde, Kişisel Verilerin İşlenme Şartları yan başlığı altında düzenlenmiş olan hükümler kapsamında herhangi bir dayanağı bulunmaması nedeniyle ilgili Kanun’un 18’inci maddesi uyarınca 50.000 TL idari para cezası uygulanmasına,
  • İlgili sistemin işten ayrılan kişilere ilişkin kişisel veri işlenme faaliyetine devam edilmemesini sağlayacak şekilde düzeltilmesi ve akabinde Kurula bilgi verilmesine,
  • Şikâyete konu olan kişisel verilerin imha edilmesi ve sonrasında Kurula bilgi verilmesine karar vermiştir.

Kurulun bu kararı doğrultusunda; şirketten ayrılan ortak ve çalışanların elektronik posta adreslerinin elektronik posta almayacak şekilde kapatılması gerektiği aksi halin Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na aykırılık kesbettiğine karar vermiştir. İlgili hususun şirketlerin IT ve insan kaynakları personelince kontrollü götürülmesini önermekteyiz.

İlginizi Çekebilir

Genel Hizmetlerimiz Formu