Şirketlerin Sermaye Kaybı veya Borca Batık Olma Durumları Hakkında Tebliğ

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376’ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”)  ile, sermayenin kaybı veya borca batık olma durumlarında Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nun 376. maddesi çerçevesinde uyulacak usul ve esaslar düzenlenmiştir. Tebliğ’in geçici 1’inci maddesine göre sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararlarının tamamı ile 2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden kiralamalardan kaynaklanan giderler, amortismanlar ve personel giderlerinin toplamının yarısı 01/01/2023 tarihine kadar dikkate alınmayacaktır. 

08/11/2022 tarihli Resmi Gazete’de  TTK’nın 376’ncı maddesi kapsamında sermayenin kaybı veya borca batık olma durumlarına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Tebliğ’in sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda dikkate alınmayabilecek gider unsurlarına yer verilen Geçici 1 inci maddesindeki süre 01/01/2024 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu doğrultuda; 1/1/2024 tarihine kadar geçerli olmak üzere, sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, kur farkı zararlarının tamamı ile 2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden kiralamalardan kaynaklanan giderler, amortismanlar ve personel giderlerinin toplamının yarısı dikkate alınmayabilecektir.

Detaylı Tebliğ metnine ulaşmak için tıklayınız>>

İlginizi Çekebilir

Genel Hizmetlerimiz Formu