Kişisel Verilere Erişim Hakkı – AYM Kararı

20.12.2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan kararda; Anayasa Mahkemesi başvurucunun kullandığı telefon hattı ile ilgili bilgilerin verilmesine yönelik talebin reddedilmesi nedeniyle Anayasa’nın 20. Maddesindeki özel hayata saygı hakkı kapsamındaki kişisel verilerin korunmasını isteme hakkıyla bağlantılı etkili başvuru hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Operatör şirket, ilgili kişiye kendi adına kayıtlı hatta ait bilgileri mahkeme kararı olmadan veremeyeceğini beyan etmiştir.

Başvuruya konu olayda; başvurucu operatör şirketinden adına kayıtlı telefon hattına ait 2014-2015 yıllarının internet verilerini, log kayıtlarını, telefonunun IMEI bilgilerini, Hot Spot kullandığı tarih bilgisini istemiştir. Ayrıca cep telefonu üzerinden internet kullandığında başka abonelerle ortak aldığı IP numaralarının bu ortak kullanımlardaki diğer abonelere ait telefonların kendisinin telefon numarasıyla aynı, tek IP numarası aldığı tarihlerdeki log kayıtlarına ilişkin veri bilgisinin kendisi ile paylaşılmasını talep etmiştir. Ancak operatör şirketi talep edilen verilerin beş yıl boyunca kayıtlarında saklandığından ancak mahkeme kararıyla bu verilerin talep edilebileceği gerekçesiyle ilgili talebi reddetmiştir.

İlk derece mahkemesi ve bölge mahkemesi, menfaat şartı olmadığı için davayı reddetmiştir.

Talebinin karşılanmaması üzerine başvurucu Tüketici Mahkemesinde dava açmıştır. Ancak açtığı dava menfaat şartı yokluğu nedeniyle reddedilmiştir. Bu karara karşı yaptığı istinaf başvurusu üzerine Bölge Adliye Mahkemesi başvurucunun istinaf talebini de esastan reddetmiştir. Bunun üzerine başvurucu özel hayata saygı kapsamındaki kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı ile bağlantılı olarak etkili başvuru hakkının ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurmuştur.

Anayasa Mahkemesi, özel hayata saygı hakkı kapsamındaki kişisel verilerin korunmasını isteme hakkıyla bağlantılı etkili başvuru hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Anayasa Mahkemesi verdiği kararda; kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının kişisel veriler hakkında bilgilendirme ve bu verilere erişim hakkını da kapsadığını, işbu hakkın anayasa ile güvence altına alındığını, kişisel verilerin korunması hakkına yönelik ihmaller ya da eylemler konusunda etkin bir hukuk yolunun hayata geçirilmesi gerektiğini ve kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı yönünden devletin de pozitif yükümlülüğü olduğunu belirtmiştir.

Derece mahkemelerinin kararlarında başvurucunun kişisel verilerine erişim talebinin reddedilmesinde kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının gerekliliklerine uygun sebep gösterilmediği ve yeterli bir gerekçe ortaya konulmadığı ifade edilmiştir.

Karar metni: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221220-4.pdf

İlginizi Çekebilir

Genel Hizmetlerimiz Formu