Cayma Hakkı İçin Normalden Fazla Kullanım Durumu İncelenmelidir

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 07/11/2022 tarihli ve E: 2022/6784, K: 2022/8533 sayılı kararında; Bir alışveriş sitesi üzerinden cep telefonu alan tüketicinin, 6 günlük kullanımı sonrası cayma hakkını kullanmak istemesi incelenmiştir.

İlgili kararda cep telefonunun mesafeli satış sözleşmesinin konusu olması nedeniyle tüketicinin 14 günlük cayma hakkı olduğu, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 15. maddesindeki “Cayma Hakkının İstisnaları” kapsamına girmediği ifade edilmiştir. Ancak 6502 sayılı kanunun 48/4. Maddesinin son cümlesinde ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 13/2 maddesinde cayma hakkının kullanılmasında mutat kullanımı aşan bir kısım varsa bunun tespit edilmesi gerektiğine ve mutat kullanımı aşan kısımdan tüketicinin sorumlu olacağına yer verilmiştir.

Somut olayda tüketici, cep telefonuna sim kartı takmış, uygulamalar indirerek 6 gün boyunca cep telefonunu kullanmıştır. Mahkemece işbu kullanımın mutat kullanımı aşan kullanım olup olmadığı, mutat kullanımı aşan kullanım söz konusu ise satıcının uğradığı zarardan tüketicinin sorumlu olacağı gözetilerek buna ilişkin değerlendirmenin uzman bilirkişi tarafından yapılması gerektiği ifade edilmiştir.

Burada üzerinde durulması gereken nokta normalde bu olaydaki alışverişte müşterinin 14 gün içerisinde iade hakkının olmasıdır. Örneğin bir kıyafeti giyip, zarar vermeden olduğu gibi süresi içerisinde geri gönderebilirsiniz. Bu kullanım günlük, beklenen, mutat bir kullanımdır. İade edilmesinde engel yoktur. Bu gerçekleşen olayda ise sim kart takılması, uygulama indirilmesi, 6 gün kullanılması normal bir kullanım olup olmadığının değerlendirilmesi istenmiştir. Yerel mahkeme bu değerlendirmeyi yapıp karar vermiş olsaydı, Yargıtay’ın kararı değişebilirdi. Buradaki eksiklik karar verirken bu durumun değerlendirilmemiş olmasıdır. Yoksa elektronik cihazların iadesi mümkün değildir gibi bir anlam çıkmamalıdır. Bu arada 2024’e ertelenen cayma hakkının istisnaları ile ilgili maddede cep telefonlarının artık cayma istinası kapsamında olacağını hatırlatmış olalım.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 07/11/2022 tarihli ve E: 2022/6784, K: 2022/8533 sayılı kararının tamamına ulaşmak için tıklayınız.

İlginizi Çekebilir

Genel Hizmetlerimiz Formu