SCH-Legal

Şirketlerde Ticari Sır ve Rekabet Hukuku Ekseninde Sürdürülebilir Ticaret Etkinliğine Davetlisiniz!

LCV için Aşağıdaki Formu Doldurabilirsiniz

Etkinlik Kayıt Formu

08:30 - 09:15 | Kayıt&Kahve

09:15 - 09:30 | Açılış Konuşması

09:30 - 10:45 | Ticari Sırların Korunmasında Çalışanlar ve Rakipler

1. Ticari Sırların Haksız Rekabet Hukuku İle Korunması

2. Verilerin Lisanslama Yoluyla Ticarileştirilmesi

3. Şirket Değerlerinin Korunması İçin Çalışanların Pay Sahibi Yapılması

4. Teknoloji Şirketlerinde Bir Değer Olarak Know-How

10:45 - 11:00 | Kahve Molası

11:00 - 12:30 | Hukukun Ar-Ge ve İnovasyon Üzerindeki Etkileri

1. Teknolojik Yenilikler Üzerinde Rekabet Hukukunun Etkisi

2. Sermaye Piyasa Araçlarının Fikri Haklar ve Ticari Sırların Korunması Üzerindeki Etkisi

3. Fikri Mülkiyette Hak İhlallerinden Kaçınarak Üretim Yapmak

4. Yazılım Sektöründe Fikri Haklar Merkezli Rekabetin Önemi