Yatırım Fonları

Yatırım Fonları

Mesaj Gönder

Size Ulaşalım

Yatırım Fonları ve Sürdürülebilirlik

En doğru stratejiyi yapar, baştan sona en kazançlı yapıyı kurar ve yönetiriz.

Girişim sermayesi en sade haliyle yeni kurulmuş bir şirketi finanse etmek ya da maddi ve fiziki imkansızlık nedeniyle iyi bir fikri ticari bir ürüne dönüştüremeyen bir girişimcinin yardimina koşan girişimciler için yeni bir finansman yöntemi, yatırımcılar için ise yüksek getirili bir yatırım aracı şeklinde tanımlanabilecektir. 20 yıla yakın bir süredir devam eden geniş uzman kadromuz ile yerli ve yabancı müvekkillerimize girişim sermayesi ve özel sermaye fonları alanında sağladığamız danışmanlık hizmeti başta olmak üzere aktif olarak hukuki danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

SCH Legal olarak sadece yatırımcı açısından değil aynı zamanda girişim sermayesi sağlayarak düşüncesini finanse etme imkanı bulan girişimcinin de haklarinı, hukuk sistemimizin elverdiği en geniş ölçüde korumaya çalışmaktayız. Bu kapsamda girişim sermayesi özelinde girişimci açisindan finans kaynağı bulunması, yatırımcı açısından ise uzun veya orta vadede yüksek kar getirişi sağlayacak en uygun girişimlerin tespit edilerek yatınmcıya sunulması ve bu noktada tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenerek her iki tarafa da danışmanlık hizmeti verilmesi konusunda yılların vermiş olduğu tecrübe ile sizlere bu alanda en iyi şekilde yardımcı olmaktayız.

Girişim sermayesi yatırım danışmanlığı hizmetleri dışında, yatırımcıların tasarruflarının hukuka uygun olarak daha karlı bir şekilde değeriendirilmesi amacıyla kurulabilecek olan girişim sermayesi yatırım fonu başta olmak üzere diğer özel sermaye fonlarının kuruluştan önceki dönemde yapıya ve sermayeye en uygun sistemin belirlenmesinde, kuruluşta ve sonraki süreçlerde danışmanlık hizmeti sağlamaktayız.

Bu kapsamda SCH Legal olarak, yukarıda içeriğini sınırlı olarak saydığımız girişim sermayesi ve özel sermaye fonlannın kuruluş öncesi plan, kuruluş ve akabinde fonun yönetilmesi sürecinde en profesyonel şekilde müvekkillerimize çözüm sunmaktayız.