E-Ticaret
Yapay Zeka
Büyük Veri

E-Ticaret
Yapay Zeka
Büyük Veri

Mesaj Gönder

Size Ulaşalım

E-Ticaret, Start-Up, Yapay Zeka ve Büyük Veri

Tekniğin hukuk ile entegrasyonunda girişimcinin tercümanıyız.

SCH-Legal olarak yapay zeka teknolojisinin kullanıldığı tüm ürün ve hizmetlerinizde hukuki destek vermekteyiz. Yapay zeka tabanlı teknolojinizi Kişisel Verilerin Korunmasi Kanunu başta olmak üzere sorumluluk hukuku, sözleşmeler hukuku, sigorta hukuku ve fikri haklar bakımından değerlendirip gerekli sözleşme ve protokolleri hazırlamaktayız. 

 

Elektronik ticaret modeli ile iş faaliyetlerin, yürüten hizmet sağlayıcı, aracı hizmet sağlayıcı ve elektronik ticaret altyapı sağlayıcısı konumundaki şirketlerin ihtiyaç duydukları sözleşme ve dokümanları hazırlamaktayız. Ticari elektronik ileti onay ve red mekanizmalarının kurgulanması ve işleme konulması süreçlerini yürütmekteyiz. Uzman avukatlanmız İYS sistemine kaydedilecek veri tabanlannın mevzuata uygunluğunun değerlendirilmesi sürecinde hukuki danışmanlık sunmaktadır.

 

Internet ve bilişim sistemleri üzerinden işlenen suçlara ilişkin dava süreçlerinde avukatlık hizmeti sunmaktayız. Türk Ceza Kanunu’nda yer alan bilişim sistemine girme, Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması ve kişisel verilerin hukuka aykırı olarak verilmesi veya ele geçirilmesi ya da kaydedilmesi suçlarında uzman avukatlarımız dava süreçlerini yürütmektedir. Ayrıca erişim engelleme kararı alınması, çevrimiçi itibar yönetimi ve içerik kaldırma süreçlerinde hukuki danışmanlık sunmaktayız.