AB- ABD Veri Mahremiyeti

🇪🇺 Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın 2020’de ABD istihbarat teşkilatlarının Avrupalıların verilerine erişmesiyle ilgili endişeler üzerine veri aktarım anlaşmasını ikinci kez iptal etmesinin ardından her iki taraf, Mart 2022 ‘de AB- ABD Veri Mahremiyeti Çerçevesi için bir ön anlaşma imzalamıştır.

ℹ️ Anlaşmayla, AB ile ABD arasında ekonomik amaçlarla gerçekleşen veri akışının AB vatandaşlarının mahremiyeti ve sivil özgürlükleri ile dengelenmesi hedeflenmiştir.

🔏 Bu doğrultuda ABD ‘de yapılan değişikliklerin ardından Avrupa Birliği, 13 Aralık 2022’de ABD’nin Amerikan istihbarat faaliyetlerine karşı önlemlerinin AB’nin endişelerini giderecek kadar güçlü olduğunu belirten AB-ABD Veri Mahremiyeti yeterlilik karar taslağı yayınlayarak ABD ile bir veri aktarımı anlaşması imzalamaya hazır olduğunu ortaya koymuştur.

🚫 Bununla birlikte Avusturyalı mahremiyet aktivisti Max Schrems, ABD korumalarının Amerika Birleşik Devletleri dışındaki bireyler için yeterli olmadığı ve Avrupa Komisyonu’nun tekrar eden benzer kararlarının temel haklarını ihlal ettiği yönündeki iddiasını sürdürmektedir.

📣  Karar taslağı, EDPB’nin görüşüne sunulmuştur. Sonrasında Avrupa Komisyonu tarafından nihai yeterlilik kararının verilmesi beklenmektedir. 13 Aralık 2022 ‘de yayınlanan yeterlilik karar taslağı için: https://lnkd.in/eYXHgeQT .

Her adımınızda birlikte yükselerek ilerleyelim.