Çevreye İlişkin Reklamlar Kılavuzu

Reklam Kurulu’nun 13.12.2022 tarihli ve 328 sayılı toplantısında ilke kararı olarak kabul edilen “Çevreye İlişkin Beyanlar İçeren Reklamlar Hakkında Kılavuz” (bundan sonra “Kılavuz” olarak anılacaktır.) Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yayınlanmıştır.

Kılavuz, reklam verenler, reklam ajansları ve mecra kuruluşları tarafından gerçekleştirilen ticari reklam ve ticari uygulamalarda yer verilen çevreye ilişkin beyan ve görsellerin ilgili mevzuata uyumlu olmaları konusunda reklamcılık ile ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşlara yol göstermek amacıyla yayınlanmıştır.

  • Kılavuz, tüketiciye yönelik çevreye ilişkin beyan, ibare ve görsellerin yer aldığı her türlü ticari reklam ile haksız ticari uygulamayı kapsamaktadır.
  • Çevresel beyan, ticari reklam veya ticari uygulama kapsamında bir mal veya hizmetin bileşen, üretimi, piyasaya arz süreci, kullanımı veya bertaraf edilme süreci ile ilgili olarak çevresel fayda sağladığına veya çevreye olumsuz bir etkisinin bulunmadığına ilişkin ibare veya görsel olarak tanımlanmıştır.
  • Genel olarak Kılavuzda, çevresel işaretlerin, sembollerin, onayların ve “yeşil”, “sürdürülebilir”, “eko”, “doğa dostu”, “çevre dostu”, “çevreci sloganlar”, “sıfır atık”, “geri dönüştürülebilir”, “çevre açısından güvenli”, “enerji açısından verimli”, “geri dönüştürülebilir”, “karbon nötr”, “yenilenebilir”, “yeşil enerji” gibi genel nitelikteki kavramların, tüketicilerin çevre konusundaki duyarlılığını ya da bu alandaki olası bilgi eksikliğini istismar ederek tüketiciyi aldatıcı şekilde kullanılması yasaklanmıştır.
  • Yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde, bu durumlar hakkında gerekli açıklamaların nasıl yapılması gerektiği, bu hususlar hakkında tam bilgilendirmenin şeffaf olması gerektiği gibi durumlar ve olası örnekler, Kılavuzda ayrıntılı bir şekilde aktarılmıştır.
  • Kılavuza göre, reklam verenler, reklam ajansları ve mecra kuruluşları, bu Kılavuz maddelerine uyum konusunda ayrı ayrı sorumludur.

Daha detaylı bilgi için: https://tuketici.ticaret.gov.tr/duyurular/cevreye-iliskin-beyanlar-iceren-reklamlar-hakkinda-kilavuz

İlginizi Çekebilir

Genel Hizmetlerimiz Formu