Sözleşme
Hukuku


Sözleşme Hukuku

Mesaj Gönder

Size Ulaşalım

Sözleşme Hukuku

Sözleşme oluşturma, inceleme ve müzakerelerde rehberiz.

Yerli ve yabancı müvekkillere satış, tedarik, joint-venture, adi ortaklık, bayilik, tek satıcılık, distribütörlük, komisyonculuk, franchise, kira, eser, gizlilik, elektronik ticaret, her nevi hizmet ve vekalet sözleşmeleri ile fikri mülkiyet hukukunu ilgilendiren her çeşit lisans, yazılım geliştirme ve marka hukukuna ilişkin sözleşmeler başta olmak üzere ulusal ve uluslararası sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi, sözleşme görüşmelerinin yürütülmesi ve sözleşmeden doğan anlaşmazlıklarla ilgili hukuki destek sunulmaktadır.

Sözleşmelerin müzakere edilmesi, hazırlanmasi, taraflarca hazırlanmış olan sözleşmelerin incelenerek gerekli düzeltme ve değişikliklerin yapılması ve sözleşmelerin yürütülmesi süreçlerinde danışmanlık hizmeti vermekte ve ayrıca sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıklarda müvekkillenmizi yargı yerleri veya tahkim heyetleri önünde temsil etmekteyiz.