İş Hukuku


İş Hukuku

Mesaj Gönder

Size Ulaşalım

İş Hukuku

İnsan kaynakları departmanlarının yan masasındayız.

İş hukuku ile ilgili işçi-işveren ilişkisinden kaynaklanan yükümlülükler konusunda ihtiyaç duyulan bilgilendirmelerin yapılması, şirket ihtiyaçlarına uygun iş sözleşmelerinin hazırlanması ve rekabet yasağı ve gizlilik sözleşmeleri gibi istihdam ilişkisinden doğan risklere karşı koruyucu tedbirler içeren sözleşmelerin düzenlenmesi, istihdam edilenlerin fiil ve davranışlanndan kaynaklanabilecek cezai ve hukuki sorumluklara ilişkin bilgilendirme yapılması, geçici iş ilişkisi, alt işverenlik, personel ya da işyeri devri ve İş Kanunu’nda düzenlenen benzer hallerde gerekli anlaşma ve belgelerin düzenlenmesi, iş sözleşmelerinin sonlandınlmasına ilişkin gerekli hukuki destek sunulması, İş Kanunu’nun uygulaması hakkında her türlü analizin yapılması ve sonuçlara ilişkin raporlama yapılması ve iş hukukundan kaynaklı davaların takibi konularında hukuki destek sağlamaktadır.