İşverene EYT Destek Paketi

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na, 7438 sayılı Kanun (Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun) ile Geçici Madde eklenmiş olup, sigorta başlangıç tarihi 9 Eylül 1999’dan önce olanları ve emekli olmak için gereken prim günü ve sigortalılık süresi şartını sağlamış olsa dahi yaşından dolayı emekli olamayanları kapsayacak, EYT olarak bilinen bir emeklilik planlaması düzenlenmiştir. 

Bu kapsamda, bünyesinde çalışan personelleri 7438 sayılı Kanun (EYT) nedeniyle 03.03.2023 tarihi itibariyle emekliye ayrılacak olan KOBİ ve KOBİ dışı firmaların maruz kalacağı tazminat ödeme boyutu öngörülerek, finansal destek amacıyla, Kredi Garanti Fonu tarafından devreye alınan Hazine destekli, EYT Destek Paketi” düzenlenmiştir. Bu düzenleme ışığında, bildirilen bankalardan destek paketine başvurunun kabul edilmesi halinde, Finansman Kuruluş tarafından işçinin kıdem tazminatına tekabül eden miktar doğrudan işçinin hesabına yatırılacaktır. Ancak dikkat edilmesi gereken husus, yatırılan paranın emekli olan işçinin Kıdem Tazminatı haricinde başka hiçbir nakit veya nakit dışı kalem için gündeme gelemeyecek olmasıdır. 

Söz konusu EYT Destek Paketi için ilgili finans kuruluşları Denizbank, Garanti Bankası, Halkbank, Türkiye İş Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası olarak belirlenmiş olup başvurular alınmaya başlamıştır. Kredi sağlayıcısı bankaların talep ettiği evrak listesinde küçük farklılıklar olabilmesi ihtimaline karşılık doğrudan banka ile iletişime geçilmesini önermekteyiz.  

Kredi Garanti Fonu tarafından yapılan düzenleme ile firmaların kullanabileceği kredi ürünleri “İşletme Kredisi, Nakdi Kredi, Taksitli Kredi ve Katılım Bankacılığına Uygun Diğer Yöntemler” olarak bildirilmiştir. EYT Destek Paketi kapsamında KOBİ’ler için kefalet limiti 10 milyon TL ve kefalet oranı yüzde 75 olarak belirlenmiş iken, KOBİ dışı firmalar için ise kefalet limiti 20 milyon TL ve kefalet oranı yüzde 70 olarak belirlenmiştir. Kredilerin geri ödemeleri ise azami 36 ay vade ile yapılacak olup, ödemesiz geçecek dönem de toplam süreye dahil olmak üzere azami 6 ay olarak belirlenmiştir. 

Firmaya sağlanacak olan kefaletler kapsamında Kredi Garanti Fonu, sağlayıcı bankalar aracılığıyla bir defaya mahsus ve peşin ödenmek şartıyla, sağlanan kefaletin %0,5’i oranında komisyon tahsil edecek olup, borcun yapılandırma durumuna gidilmesi halinde de yine kredi sağlayıcı bankalar aracılığıyla yararlanıcılardan, kefalet bakiyesi üzerinden %0,5 oranında peşin olarak komisyon tahsil edecektir. Benzer şekilde krediyi temin eden banka, her bir kredi kullandırımı için firmalardan bir defaya mahsus ve peşin olarak, kredi tutarının azami %1’i oranında komisyon tahsil edebilecektir. Kredinin vadesinin 1 yıldan az olması halinde, azami oran üç aylık vadelere göre oranlanarak uygulanacaktır. Ayrıca EYT Destek Paketi kapsamında kullandırılacak kredilerdeki faiz/kâr payı oranı 24 aya kadar vadeli kredilerde TLREF artı 200 baz puan olarak, paket kapsamında 24 ay üzeri vadeli kredilerde faiz / kar payı oranı TLREF artı 300 baz puan olacaktır. Söz konusu faiz oranları 1-10 çalışanın kıdem tazminatı ödemesinde kullandırılacak krediler için geçerli olup, eğer 10’dan fazla çalışan için destek kredisi kullandırılıyorsa, faiz/kar payı oranı banka tarafından belirlenebilecektir.

İlginizi Çekebilir

Genel Hizmetlerimiz Formu