Şirketlerde Ticari Sır ve Rekabet Hukuku Ekseninde Sürdürülebilir Ticaret Etkinliği Yaptık

15 Haziran Perşembe günü İstanbul’da, “Şirketlerde Ticari Sır ve Rekabet Hukuku Ekseninde Sürdürülebilir Ticaret” etkinliğimizi düzenledik.

“Ticari Sırların Korunmasında Çalışanlar ve Rakipler” konulu panelimizde SCH-Legal Yönetici Ortağımız Av. Doç. Dr. Hasan Karslioglu oturumun başlangıcında, Ticari Sırların Haksız Rekabet Hukuku ile Korunmasıyla alakalı konuşmasını gerçekleştirdi.


Panelin devamında, Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Mesut Serdar Çekin “Verilerin Lisanslama Yoluyla Ticarileştirilmesi”, SCH-Legal Yönetici Ortaklarımızdan Cansu Demirci Aras “Şirket Değerlerinin Korunması İçin Çalışanların Pay Sahibi Yapılması” ve SESTEK Genel Müdürü A. Serdar KARADAYI “Teknoloji Şirketlerinde Bir Değer Olarak Know-How” konulu konuşmalarını gerçekleştirerek güncel konulara değindiler.

Özellikle inovasyon, Ar-Ge ve teknoloji konularında değer üreten şirketler için verimli konulara değinilen panelimizde; Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Odman Boztosun “Teknolojik Yenilikler Üzerinde Rekabet Hukukunun Etkisi”, SCH-Legal Yönetici Ortaklarımızdan Cengiz Aydemir “Sermaye Piyasa Araçlarının Fikri Haklar ve Ticari Sırların Korunması Üzerindeki Etkisi”, yine SCH-Legal Yönetici Ortaklarımızdan Sertel Şıracı “Fikri Mülkiyette Hak İhlallerinden Kaçınarak Üretim Yapmak” ve son olarak Robusta Cognitive Automation Yönetim Kurulu Üyesi Aydin Ersöz “Yazılım Sektöründe Fikri Haklar Merkezli Rekabetin Önemi” konulu konuşmalarını gerçekleştirdiler.

İlginizi Çekebilir

Genel Hizmetlerimiz Formu