Yeni E-Ticaret Yönetmeliği Yayınlandı

Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) 29/12/2022 tarihli ve 32058 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelikte, etkin ve adil rekabet ortamının tesis edilmesi ve elektronik ticaretin gelişiminin sağlanması için elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların faaliyet ve denetimleri ile bunlar arasındaki ticari ilişkilerin düzenlenmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesi amaçlanmıştır.

Bu kapsamda;

  • Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcı (“ETHS”) ve Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı (“ETAHS”) için orta, büyük ve çok büyük ölçekli olacak şekilde ölçeklendirilerek bir ayrıma gidilmiş ve yükümlülükleri ayrı ayrı düzenlenmiştir.
  • ETHS ve ETAHS’lere doğrudan ulaşılabilecek şekilde bilgilerinin güncelliğinin sağlanması, dahili iletişim sisteminin oluşturulması düzenlemelerine yer verilmiştir.
  • Her durumda haksız ticari uygulama sayılacak haller belirlenerek elektronik ticarette haksız ticari uygulamalarda bulunulması yasaklanmıştır.
  • ETAHS’nin markalı ürün satışına aracılık edemeyeceği ve bunun istisnaları belirlenmiştir.
  • Elektronik ticaret yapan belli büyüklükteki işletmelere lisans alma ve yenileme zorunluluğu getirilmiştir.
  • ETHS ve ETAHS’lerin elektronik ticaret işlemlerine ilişkin elektronik kayıtları işlem tarihinden itibaren üç yıl süreyle saklama yükümlülüğü on yıla çıkarılmıştır.
  • Fikri ve sınai mülkiyet hakkı ihlallerine yönelik şikayet, başvuru, itiraz ve başvuru sonuçlandırılması süreçleri ayrı ayrı belirlenmiştir.
  • ETHS’nin veriye erişim ve taşıma hakkı düzenlenmiştir.
  • Orta, büyük ve çok büyük ölçekli ETAHS’lerin, ETHS tarafından sağlanan içeriklerle ilgili olarak Mevzuata uygunluğunu her yıl incelemesi ve işbu incelemeye ilişkin raporu Bakanlığa sunması yükümlülüğü getirilmiştir.

Daha detaylı bilgi için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221229-5.htm

İlginizi Çekebilir

Genel Hizmetlerimiz Formu