Detaylı Hukuki İnceleme (Due Diligence)

Detaylı Hukuki İnceleme (Due Diligence)

İşletmelerdeki hukuki doğru ve yanlışları görünür yaparız.

Uygulamada Due Diligence olarak adlandırılan, genel itibariyle bir şirketin tüm hatları ile incelenerek raporlanması olarak tanımlayabileceğimiz bu işlem sonucunda incelemeye konu şirketin tüm hatlarıyla özetinin çıkartıldığı söylenebilecektir. inceleme sonucunda hazırlanan rapor sayesinde şirketin ne durumda olduğu ortaya çıkacağından gerek yatırımcı gerekse de ortaklar açisindan şirketin son durumunu yansıtan bir rapor elde edilmesi sağlanmaktadır.

Birleşme ve devralmalar olmak üzere birçok yatırım sürednde, şirketin gerçek değerinin ortaya çıkartılması amacıyla hazırlanan bu rapor İle şirketin finansal yapışı İle hukuki açıdan incelenerek değerlendirilmesi ve şirketin riskleri raporlanmaktadır. Söz konuşu rapor ile şirketin fınansal durumunun ortaya konmasının yanı sıra raporun belki de en önemli bir diğer yüzü olan detaylı hukuki inceleme kısminin doğru ve sağlıklı bir şekilde hazırlanarak risklerin tespit edilmesi gerek yatırımcılar gerekse de incelemeye konu şirket için çok kritiktir. Zira bu tespitlere göre şirketin değeri belirlenecek olup, yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda şirketin tüm riskleri ortaya çıkacaktır.

Yatırım alan veya yatırım yapan tarafta olduğunuza bakılmaksızın her iki taraf için de doğruluğu kritik öneme sahip olan hukuki özel inceleme raporu; genel olarak şirket esas sözleşmesi, sicil kayıtları, genel kurul ve yönetim kurulu kararları, şirketin taraf olduğu sözleşmeler, mal varlıkları, çalışanlara ait belgeler ve iş sözleşmeleri başta oimak üzere ticaret hukuku ile İlgili olan tüm hukuki evrakların incelenerek şirket yapısının ortaya konduğu bir metin niteliğindedir.

20 yila yakın bir süredir devam eden geniş uzman kadromuz ile yerli ve yabancı müvekkillerimize detaylı hukuki inceleme raporu hazırlama hizmetimiz başta olmak üzere aktif olarak hukuki danışmanlık hizmetleri sağlamaktayız. Bu kapsamda SCH-Legal olarak, yukarıda içeriğini sınırlı olarak saydığımız detaylı hukuki inceleme raporunun en doğru şekilde ve tüm riskleri ortaya çıkararak hazirlanmasi sürecinde en profesyonel şekilde müvekkillenmize çözüm sunmaktayız.