Birleşme ve Devralmalar
(M§A)

Birleşme ve Devralmalar (M§A)

Müvekkilimizin menfaatini korurken diğer taraf ile ilişkide güçlü ve tecrübeliyiz.

SCH-Legal, yerli ve yabancı müvekkillerinin tarafı olduğu birleşme ve devralma işlemlerlnde sürecin başarıyla sonuçlanabilmesi için her türlü hukuki desteği müvekkillerine sağlamaktadır.

Müzakere sürecinde niyet mektubu, gizlilik ve münhasırlık sözleşmelerinin hazirlanmasi, hedef şirketi doğru şekilde tanımak adina detaylı bir inceleme yapilarak “due diligence” işleminin yerine getirilmesi, müzakere süreci sonunda hedef şirketin paylannın devredilmesi için pay devri sözleşmesinin hazirlanması, her bir birleşme & devralma işleminin başarıya ulaşması adına ayrı ayrı ihtiyaçlar gözetilerek pay sahipleri sözleşmesi, escrow sözleşmesi, pay rehni sözleşmesi gibi sözleşmelerin hazirlanması, düzenleyici ve denetleyici kurumlardan izin ve ruhsatların alınması işlemleri tarafımızca gerçekteştirilmektedir.